طراحی لوگو

طراحی لوگو | طراحی لوگو انلاین

طراحی لوگو سریع با پیکو گراف

نگرش نسبت به لوگو چگونه می تواند بر سطح وفاداری مشتریان شما تاثیر گذار باشد؟

برای این بحث باید به دو گروه توجه کنید. مشتریان شما دو دسته اند،

1- دسته ای وفاداری بالاتری به برند شما دارند. این افراد روابط قوی به برند شما برقرار می کنند، آنها دوست دارند تا برند جزئی از زندگی آنها شود. همیشه اثری از برند شما را می توان در این مشتریان دید؛ روی دیوارهای اتاقشان، روی لباس هایشان، غذاهایشان؛ آنها حتی برای شما کلوب های مصاحبه درست می کنند تا در خصوص برند محبوبشان سخن گویند. ولی آیا تغییر لوگوی شما برای این افراد خوشایند است؟ اغلب خیر. تحقیقات نشان می دهد که این مشتریان تغییرات لوگو را عاملی میدانند که روابطشان را تهدید می کند. آنها همان لوگوی اولیه را دوست دارند و می خواهند همان روابط قبل را داشته باشند. آنها احساس می کنند که این تغییر می تواند بر نوع ارتباطاتشان تاثیر گذارد. چنین مصرف کنندگانی به تغییر بدبین هستند و حتی ممکن است از لوگوی جدید برداشت منفی داشته باشند. حتی تغییرات به ظاهر کوچک در لوگو مانند تغییر طراحی لوگو از زاویه دار به گرد، مصرف کننده را مجبور می کند تا برای ادامه رابطه اش اطلاعات جدید را منفی ارزیابی کند. این تغییر بر روی مشتریانی که وفادار تر هستند، بیشتر تاثیر منفی خواهد گذاشت.

2- دسته دوم، آنان که وفاداری کمتری به برند شما دارند، برای این افراد، تغییر در لوگو چندان هم معنی دار نیست. برند جزئی از زندگی آنها نیست و روابط شخصی و زیادی با برند ندارند. آنها تغییر برند را امری جدید تلقی می کنند که همین موجب ارزیابی مثبت آنها می گردد. به طور خاص هر چه تغییر در شکل برند بیشتر باشد، مشتریانی که وفاداری کمتری دارند، نگرش مثبت تری به برند پیدا می کنند.

 

نمونه کار های مرتبط:

طراحی لوگو آنلاین | طراحی لوگو

طراحی لوگو – طراحی نشانه و نماد

طراحی لوگو حرفه ای – طراح حرفه ای لوگو

طراحی لوگو شرکت مهردیتا

مطالب مرتبط