پوستر سخنان حضرت آقا در مورد اینترنت

طراحی پوستر سخنان حضرت آقا در مورد اینترنت

«طراحی پوستر ها»  به گونه های مختلف تقسیم می شود:

1- پوستر با عناوین  «شناختی» : (مثل پوسترهای بازیکنان فوتبال، معرفی شهرهای دیدنی و… )
2-  پوستر با مطالب و عناوین «خبری» : (بطور مثال پوستر با عناوین جشنواره ها و  سمینارها و… )
3- پوستر با عناوین «آموزشی و تربیتی» : (مثلا  نمایشگاه لوازم آموزشی و یا پوستر بهداشت و سلامت)
4-پوستر با عنوان  «فرا خوان و یا دعوت به بازدید» : (مثل فراخوان و یا دعوت به سمینار –  فعالیت هنری و… )
5- پوستر جهت «اطلاع رسانی» : (کمک به مردم محروم و  زلزله زده بم – عناوین اجتماعی و  فرهنگی و… ) .
6- پوستر با موضوع  «اقتصاد و تجارت» : (پوستر برای فعالیت های تجاری مثل عطرها – پوشاک – فروش  فوق العاده محصولات یک موسسه و … ) .
با توجه به موارد استفاده  از پوستر، گروه سنی و طبقات اجتماعی بیننده، نوع رنگ، فونت نوشتاری، ایجاد  فضا و حتی قطع و اندازه پوستر نیز انتخاب می شود.

عناصر مهم در طرح یک طراحی پوستر:

الف) توازن: ایجاد ارتباط بصری بین عناصر  تشکیل دهنده پوستر که به دو صورت می باشد:
توازن متقارن و توازن غیر  متقارن
ب) وحدت: تمام قسمت های پوستر باید نوعی یگانگی را نشان دهد،  برای رسیدن به وحدت باید به موارد زیر توجه کرد و آن را به کار گرفت:
1-  تداخل بخش های پیام رسان در یکدیگر برای آسان و سیال نمودن حرکت چشم در  عبور از یک بخش به بخش دیگر پوستر
2- استفاده از رنگهای هماهنگ مناسب  موضوع
3- استفاده از شیوه های خلاقانه ترکیب عناصر تصویری که متناسب با  موضوع، محتوا و مخاطبین باشد
ج) حرکت: شکل دادن به اجزاء متشکله به  گونه ای که بی اختیار نگاه بیننده از یک سو به سوی دیگر (همانطور که مورد  نظر طراح بوده) جذب شود. موارد زیر در ایجاد حرکت  نقش اساسی دارند:
1- بکار بردن خطوط جهت دار که چشم را هدایت  کند.
2- اضافه کردن تصویری که حرکت را تداعی کند.
3- گروه بندی  عناصر موجود در کار.
د) تاکید: اختصاص درجات متغیر اهمیت به هر یک از  عوامل متعدد تشکیل دهنده پوستر را تأکید می گویند.
این کیفیت از عوامل  زیر بدست می آید:
1- استفاده از اشکال و فرمهای جذاب متناسب موضوع
2-  استفاده از فضای خالی به مقدار کافی
3- استفاده از اندازه و رنگ های  متضاد در ایجاد عناصر تصویری و نوشتار
4- ترکیب و ایجاد یک  عنصر تاکیدی در صفحه
5- به کارگیری خلاقانه و بجا و یا تغییر مناسب  فونت به گونه ای که بتواند تاکید و توجه بیشتری را تداعی کند (بسیار مهم)
6-  جاذبه مخصوص یا یک احساس یا بیان همراه با ایده ای خاص در جهت کنجکاوی و  جذب بیننده (بسیار مهم)

مطالب مرتبط:

Summary
 پوستر سخنان حضرت آقا در مورد اینترنت
Article Name
پوستر سخنان حضرت آقا در مورد اینترنت
Description
«طراحی پوستر ها»  به گونه های مختلف تقسیم می شود:1- پوستر با عناوین  «شناختی» : (مثل پوسترهای بازیکنان فوتبال، معرفی شهرهای دیدنی و… )
Author
Publisher Name
مهر شبکه
Publisher Logo

مطالب مرتبط