پوستر سخنان حضرت آقا

طراحی پوستر سخنان حضرت آقا

عناصر مهم طراحی پوستر:

1-  تداخل بخش های پیام رسان در یکدیگر برای آسان و سیال نمودن حرکت چشم در  عبور از یک بخش به بخش دیگر پوستر
2- استفاده از رنگهای هماهنگ مناسب  موضوع
3- استفاده از شیوه های خلاقانه ترکیب عناصر تصویری که متناسب با  موضوع، محتوا و مخاطبین باشد
ج) حرکت: شکل دادن به اجزاء متشکله به  گونه ای که بی اختیار نگاه بیننده از یک سو به سوی دیگر (همانطور که مورد  نظر طراح بوده) جذب شود. موارد زیر در ایجاد حرکت  نقش اساسی دارند:
1- بکار بردن خطوط جهت دار که چشم را هدایت  کند.
2- اضافه کردن تصویری که حرکت را تداعی کند.
3- گروه بندی  عناصر موجود در کار.
د) تاکید: اختصاص درجات متغیر اهمیت به هر یک از  عوامل متعدد تشکیل دهنده پوستر را تأکید می گویند.
این کیفیت از عوامل  زیر بدست می آید:
1- استفاده از اشکال و فرمهای جذاب متناسب موضوع
2-  استفاده از فضای خالی به مقدار کافی
3- استفاده از اندازه و رنگ های  متضاد در ایجاد عناصر تصویری و نوشتار
4- ترکیب و ایجاد یک  عنصر تاکیدی در صفحه
5- به کارگیری خلاقانه و بجا و یا تغییر مناسب  فونت به گونه ای که بتواند تاکید و توجه بیشتری را تداعی کند (بسیار مهم)
6-  جاذبه مخصوص یا یک احساس یا بیان همراه با ایده ای خاص در جهت کنجکاوی و  جذب بیننده (بسیار مهم)

در صورت پسندیدن مطلب “پوستر سخنان حضرت آقا”لطفا آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و از سایر مطالب ما دیدن فرمایید و به اشتراک بگذارید

موارد مرتبط با پوستر:

 

Summary
طراحی پوستر سخنان حضرت آقا
Article Name
طراحی پوستر سخنان حضرت آقا
Description
عناصر مهم در طرح یک طراحی پوستر
Author
Publisher Name
مهر شبکه
Publisher Logo

مطالب مرتبط