طراحی پوستر مسابقه کانال تلگرامی

طراحی پوستر مسابقه کانال تلگرامی

ضرورت محصول

در بسیاری از موارد، دیده شده که پوستری برای موضوعی خاص طراحی شده و اصول علمی و هنری آن نیز رعایت گردیده و به زیبایی و تأثیرگذاری آن هم دقت شده تا در نهایت، آن پوستر به عنوان یک پوستر خلاقانه مورد پذیرش قرار گیرد اما هنگام ارائه، نصب پوستر در محل مناسبی صورت نگرفته و پوستر را از کارآیی خود، محروم کرده است.
پوسترها اصولاً اعلام کننده، هشدار دهنده و یا تذکر دهنده هستند اما نباید از این خصوصیتهای پوستر برای دعوت به جایی استفاده کرد. نگاه به مفهوم پیام پوستر، در طراحی و چگونگی ترکیب بندی، رنگ گذاری، استفاده صحیح از سطح و فرم و دیگر موارد مشابه، کمک می کند. چرا که خلاقانه ترین تصاویر، بدون در نظر گرفتن مخاطب، همان عدم استفاده صحیح از دانش گرافیک است. بسیاری از طراحان گرافیک، به اشتباه فرآیند طراحی پوستر را به دو گونه ی پوستر هنری و پوستر بازاری دسته بندی کرده اند. این موضوع یک اشتباه فاحش در دانش گرافیک است.

تعريف محصول

پوسترها اصولاً دارای یک شعار تصویری و یا متنی می باشند. دربرخورد اولیه پوستر، مخاطبان اصلی از گویش پوستر به دنبال هدف نمی گردند. بلکه از آن به عنوان یک شاخصه ی تصویری، لذت می برند. اگر این شاخصه توانست بر روی مخاطب اثر بگذارد و در ذهن او نقش ببندد، در ادامه ی رابطه، مخاطب به دنبال بیانهای دیگر پوستر می رود.
اصولاً پوسترها از تصاویر تأثیرگذار بهره می گیرند. از این رو از پوستر نمی‌شود انتظار داشت که در ابتدای برقرای ارتباط، مخاطب را وادار به پیگیری شعار مورد نظر در پوستر کند. در کنار این شرایط عاملی چون مرتبط بودن مکان ارائه پوستر با موضوع آن، شرط اصلی پذیرش پوستر از سوی مخاطب است.

منابع توليد

جمعیت حاضر در محل قرارگیری.

فضایی که استند در آن قرار می گیرد.

تعداد محصولات و یا خدمات ارائه شده در استند.

ابعاد استند.

ارتفاع استند.

ارتفاع فضایی که استند در آن قرار می گیرد.

یکی دیگر از موضوعات پر اهمیت کاربرد استند، گونه ی جذب مخاطبان و هدایت آنها به سوی محل قرارگیری و در ادامه، پرسش از نماینده سازمان است.
سایر نمونه کار ها:
Summary
طراحی پوستر مسابقه کانال تلگرامی
Article Name
طراحی پوستر مسابقه کانال تلگرامی
Description
در بسیاری از موارد، دیده شده که پوستری برای موضوعی خاص طراحی شده و اصول علمی و هنری آن نیز رعایت گردیده
Author
Publisher Name
مهر شبکه
Publisher Logo