پوستر دربی

پوستر دربی استقلال و پرسپولیس

پوستر دربی استقلال و پرسپولیس،  پوسترهای ورزشی بدلیل داشتن مخاطبان زیاد می تواند دارای آمار بازدید خوبی باشد . همه ما یک ورزشکار را حداقل به عنوان یک  الگو دوست داریم و بعضی از تصاویر آن را درگوشی همراه یا پس زمینه کامپیوتر ذخیره کرده ایم .

بازی استقلال و پرسپولیس نیز در ایران پر استقبال ترین کلمه مورد جستجو در گوگل می باشد و طراحی مناسب دربی پایتخت نیز بسیار خوش سلیقگی میخواهد تا مورد استقبال عموم قرار بگیرد.

به وضوح پوستری جذاب است که برای گروه هدف خاص خود ساخته شده باشد. این کار می تواند با آوردن عکس یا مطالب مرتبط با آنها حاصل آید.
درست است که نباید اطلاعات خیلی زیادی را در پوستر به بیننده اش داد ولی این مطلب نیز صادق است که باید به آنها اطلاعات کافی برای متقاعد کردن آنها نیز بدهیم که این کار به مطالعه و تجربه نیاز دارد. همچنین در پوستر ادعاهایی نکنید که نتوانید از پس آن برآیید.

طراحی پوستر با فتوشاپ کاری زمان بر و دقیق می باشد که برای ارائه بهترین کار زمان بسیاری صرف خواهد شد.

طراحی پوستر دربی استقلال و پرسپولیس نیز حدود 3 ساعت زمان برده و ویژه این بازی طراحی و ارائه شده است.

 

مطالب مرتبط