گرد و خاک خوزستان

پوستر گرد و غبار خوزستان

پوستر گرد و غبار خوزستان (اهواز و جنوب ایران)

نامه باید کوتاه باشد،
ساده باشد،
بی حرفی از خاک و سرفه.. .
از نو می نویسم:
سلام تهران!
حال همه ما خاک است؛ملالی نیست جز سخت شدن گاه به گاه تنفس،
که مردم به آن خفگی بی سبب میگویند
با این همه عمری اگر باقی بود،
طوری از کنار زندگی میگذرم
که نه آب زای

پوستر گرد و غبار خوزستان

اهل خوزستانم
روزگارم بد
آسمان شهرم زرد !!! دل مردمانم خون شده ست. .
ریه هایم پر از خاک ،
چشم هایم هموطن! کم سو شده ست
گویا ! آبی آسمانم گم،
شایدم ، مثل رود دز ، کارون ، کرخه ، غارت شده ست . ‌ . .
اهل خوزستانم هموطن . .‌
افکار من از بوی خاک،
بوی نفت و بوی گاز،
بوی شرجیو عذاب،
بوی خاک کربلا پرشده ست. .
هموطن!؟
گوییا بند بند شهر من در هجوم دست پنهان کسی غارت شده ست!
گوییا بند بند شهر من در هجوم دست پنهان کسی غارت شده ست!  ل‍ٰکن تو آسوده بخواب.. والسلام

پوستر گرد و غبار خوزستان

این جماعت گرچه خود را چون سلیمان دیده اند
ملک ایران را فقط در حد تهران دیده اند
از غبار و گرد و خاک و باد و شکن
در خبرها گاهی از اهواز و مهران دیده اند
گر شود دنیا تماما دفن زیر گرد و خاک
ناشی از فسق و فجور و فقر ایمان دیده اند
لیک اگر تهران رسد گردی میان آسمان
از عراق و این همه دشت و بیابان دیده اند
یک وزیری سوی بغداد و دگر سوی ریاض
با تلسکوپ چون غباری روی تهران دیده اند
مملکت تعطیل میگردد به حکمی عن قریب
چونکه تهران را کمی نزدیک بحران دیده اند
در خبرها می شود تفسیر و تحلیل آخرش
باد را مسئول وضع نا به سامان دیده اند
گفته می شد حل شود اوضاع این وضع خراب
خواب خوبی بوده الحق کاین رفیقان دیده اند
شایعه گردیده دارد صد تبرک این غبار
ما به چشم خود ندیده شاید آنان دیده اند
شعر من درد دلی طنز است توأم با گله
گرچه بعضی ها کمی جدی تر از آن دیده اند.

مطالب مرتبط