طراحی جلد کتاب

طراحی جلدکتاب گرمابه های ایرانی

طراحی جلدکتاب چیست؟

جلد کتاب همان رویه ای است که برای محافظت و زیبایی هرچه بیشتر کتاب روی آن قرار می گیرد و به غیر از این منظور، جهت انعکاس اطلاعاتی از محتوای داخل کتاب، اطلاعاتی از نویسنده و ناشر و بسیاری اطلاعات دیگر که مرتبط با معرفی کتاب می باشد، به روی آن قرار می گیرد. حتی تصویرها و رنگهای تشکیل دهنده جلد کتاب نیز در جهت معرفی کتاب به خواننده، انتخاب می شوند.

مراحل طراحی جلد کتاب

روندی که در طراحی جلد کتاب مورد استفاده قرار می گیرد، در زیر بطور خلاصه آورده شده اند:

نشست با نویسنده

قبل از شروع طراحی جلد کتاب توصیه میشود جلسه ای را با نویسنده کتاب برای پی بردن به فضای کتاب با او داشته باشید. این در مورد کتابهای ادبی بیشتر صدق می کند. اما بهتر است برای حرفه ای تر شدن کارتان، جلسه ای با نویسنده هر موضوع کتابی داشته باشید.

به این ترتیب هم می توانید از سلیقه نویسنده کتاب در طراحی بهره بجویید (زیرا کتاب قبل از هرکسی متعلق به نویسنده آن است) ، هم از محتوا و هدف نگارش کتاب مطلع شوید تا از المانها و رنگهای متناسب در طراحی بهره بجویید.

به غیر این کار، بهتر است طراح، کتاب یا حداقل قسمتهای عمده و مهم کتاب را مطالعه نماید تا ایده مناسب برای طراحی آن بدست آورد.

متاسفانه در ایران طراحان جلد کتاب ضمن محدود بودن، قادر به برگزاری چنین جلسه ای نمی باشند و از آنجاکه یک طراح ممکن است برای یک انتشارات در روز چندین طراحی انجام دهد، دیگر فرصت خواندن کتاب یا برگزاری جلسه و نشستی با نویسنده آن را ندارد و همین امر از کیفیت طراحی جلدها در ایران بسیار کاسته است ویکی از عوامل از دست رفتن انگیزه جهت خریداری کتاب می باشد.

ر است نام ناشر نیز همچنان در پشت نیز چاپ گردد. خلاصه ای از کتاب یا قسمت مهم کتاب و یا طرح سوالی از موضوع کتاب، می تواند انگیزه خرید و خواندن کتاب را فراهم آورد.

مطالب مرتبط